Our Committee

Sanghrakshak Shiromani
Smt. Vidyaben R. Shah
Smt. Vidyaben Ramanlal. Shah (USA)
Smt. Hasomati Ben C. Shah
Smt. Hasumati Ben C. Shah (UK)
Param Sanghrakshak
Shri. Manharbhai C. Shah
Shri. Manharbhai C. Shah (USA)
Shri. Sharad Bhai R.Shah
Shri. Sharad Bhai R.Shah (USA)
Shri. Vijay Bhai R.Shah
Shri. Vijay Bhai R.Shah (USA)
Shri. Rohit Bhai A.Shah
Shri. Rohit Bhai A.Shah (USA)
Sanghrakshak
Shri. Kalpesh Bhai R.Shah
Shri. Kalpesh Bhai R.Shah (USA)
Smt. Sudhaben H. Shah
Smt. Sudhaben H. Shah (USA)
Advisor
Shri. Omprakash Ji Jain
Shri. Omprakash Jain (Delhi) (Surat - Gujarat)
Shri Uvaratna M. M. Shah
Shri Uvaratna M. M. Shah (Vadodara - Gujarat)
Shri. Vijay Bhai C.Shah
Shri. Vijay Bhai C.Shah (Mumbai)
Shri. Girish Bhai M.Sha
Shri. Girish Bhai M.Shah (Mumbai)
Shri. Namokar Chand Ji kala
Shri. Namokar Chand Ji kala (Jaipur - Rajasthan)
Shri. Jeevan Prakash L. C. Jain
Shri. Jeevan Prakash L. C. Jain (Indore - M.P)
Trustee
Shri. R. C. Gandhi
Shri. R. C. Gandhi (Ahmedabad - Gujarat) President
Shri. Arun Kumar Ji M. Jain
Shri. Arun Kumar M. Jain (Surat - Gujarat) Vice President
Shri. B. K.Shah
Shri. B. K.Shah (Vadodara - Gujarat) Secretary
Shri. Narendra Bhai. C.Shah
Shri. Narendra Bhai. C.Shah (Pore - Gujarat) Vice Secretary
Shri. M. K.Jain
Shri. M. K. Jain (Indore - M.P) Treasurer
Shri. Vipin Bhai Ji Patel
Shri. Vipin Bhai Patel (Padra -Gujarat) Vice Treasurer
Shri. Pankaj Bhai . Doshi
Shri. Pankaj Bhai Doshi (Idar - Gujarat)Trustee
Shri. Mausam Jhanjhari
Shri. Mausam Jhanjhari (Dhar - M.P)Trustee
Shri. Bharat Bhai K Shah
Shri. Bharat Bhai K Shah (Vadodara - Gujarat)Trustee
Committee USA Branch
Shri. Harshad K. Shah
Shri. Harshad K. Shah (President)
Shri. Nitin Bhai R Shah
Shri. Nitin Bhai R. Shah (Vice President)
Shri. Ashok Kumar N. Shah
Shri. Ashok Kumar N. Shah (Secretary)
Shri. Suresg Bhai J Shah
Shri. Suresh Bhai J. Shah (Jt. Secretary)
Shri. Pankaj Bhai B Shah
Shri. Pankaj Bhai B. Shah (Treasuer)
Shri. Kumar Pal A Shah
Shri. Kumar Pal A. Shah (Yuva Cell Convenor)
Shri. Ajesh Bhai M Shah
Shri. Ajesh Bhai M. Shah (Hon. Coordinator)
Shri. Rakesh Bhai R Shah
Shri. Rakesh Bhai R. Shah (Hon. Coordinator)
Shri. Dilip Bhai N Shah
Shri. Dilip Bhai N. Shah (Hon. Coordinator)